Skriv ut
Nyhetsbrev från Färgfabriken Läs brevet i din webbläsare
Färgfabriken logotype

OPEN CALL:
 Isolering | Kommunikation

Antagna verk visas i en utställning i stora salen
på Färgfabriken 1–14 juni 2020.
I en tätbefolkad värld har begreppet isolering plötsligt blivit centralt. I Sverige uppmanas vi hålla social distans, i andra länder är det inte tillåtet att samlas i grupper större än två personer. Utan någon vana av att existera isolerade måste vi ställa om oss till att i görligaste mån hålla oss inom våra egna väggar och försöka få livet att fungera ändå.

Isolering | Kommunikation är en utställning som genomförs av curatorgruppen Muskot i samarbete med Färgfabriken med anledning av den rådande covid-19 epidemin. Till utställningen söker vi konstnärer genom ett Open Call. Det verk du sänder in för bedömning ska representera din konstnärliga/litterära verksamhet JUST NU under rådande extrema omständigheter.
---

Anvisningar för konstnärer:

Verksamma konstnärer (även konststudenter på BA- och MA-nivå) ansöker med en tydlig och representativ bild på ett verk som de vill ha med på utställningen. Det verk du söker med kan mäta max 50 cm på höjden. Tvådimensionella verk (målningar, teckningar, printar, foton etc) ska ligga på golvet. Ytan kan vara max 200 x 200 cm bredd och längd, gärna mindre. Verken ska inte vara elektroniska (video, ljud- eller ljusverk etc) och inte kräva komplicerad installation. De ska inte ha formen av performance eller annat som kräver närvaro av konstnären. Med den inskickade bilden ska följa den ansökandes namn och uppgifter om verkets titel, mått, material och försäkringsvärde. Utställningen kommer äga rum i Färgfabrikens stora sal med befintligt och naturligt ljusinsläpp från fönstren. 
 

Anvisningar för poeter:

Poeter ansöker med en text på maximalt 1 A4. Texterna placeras av respektive poet på två vita fondväggar i Färgfabrikens stora sal. Väggarna är stora, men all text kommer inte att kunna sitta i ögonhöjd. Tänk grafiskt! Se texten också som ett visuellt objekt. Gå upp i textstorlek, utnyttja gärna färgskrivare, handillustrationer etc. Texterna ska inte placeras inom glas och ram utan sätts direkt på väggen med häftmassa eller häftstift. Författarens namn ska tydligt anges.

 

Bedömning och antagning:

Konstverk och texter antas till Isolering | Kommunikation av curatorgruppen på basis av verkens relevans för och funktion inom utställningens helhet och dynamik. Antagna konstnärer och poeter får komma och lämna och placera sina verk under ordnade former som följer direktiven för Covid-19 under de två sista helgerna i maj, 23–24 maj och 30–31 maj. Närmare information kommer i utskick. Den som inte kan komma själv får skicka ett personligt ombud. Visningarna av utställningen kommer att ske under former som följer gällande direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Konstnärerna som deltar i utställningen får utställningsersättning.

Ansökan ska mailas till muskot2020@gmail.com senast den 15 maj. Besked om antagande ges den 18 maj per mail.

Praktisk information om installation osv kommer vid antagning. För frågor angående 
ansökan kontakta muskot2020@gmail.com.
 
---
Färgfabriken