Privatization of the traffic system – menace or penance?

Organizer:  Urban and Regional Studies, KTH
Date/Time: january 17, 2013. 18.00
Location: Färgfabriken, Lilla salen
Contact: Bosse Bergman
Participants: Göran Cars, Björn Hasselgren, Karolina Isaksson, Jesper Maijling och Anders Gullberg. Moderator: Karin Eklund, Trafikverket.