SOUTH/SÖDER

 
– an exercise in mobility presented by BUS Projects and Färgfabriken. 
 
  18–19 aug 2012
   
   

   

  During one weekend, August 18–19, Australian contemporary art initiative BUS Projects will collaborate with Färgfabriken to present an international mobile cinema and contemporary art performance space. Making use of a parked van converted into a mobile event space, SOUTH/SÖDER is curated by Jared Davis and will present a new performative, video and sound-based work in the public site of Liljeholmstorget.

  This project draws from an ongoing series of mobile contemporary art and performance events initiated by BUS Projects, that have seen works presented in public sites in Melbourne (State of Design Festival, 2011), Athens (ReMap3, 2011) and Sydney (SafARI, 2012).

  For SOUTH/SÖDER, Australian artist Emile Zile will exhibit for the first time in Sweden, continuing his work in the area of cinema as a social space, media archeology and live expanded cinema. Zile will present a new cinema-based audiovisual performance that will use three versions of the King Kong story (1933, 1976, 2005) to create a compressed re-telling of this famed cinematic narrative. Extracting separate subtitle tracks from the three feature films and recombining them within one frame, this is a formal observation of the mutations and re-animations of the same storyline in different epochs. The soundtracks of the three films will be mixed live by the artist during the performance. Zile will make use of the Swedish subtitle tracks of the films.

  Performances will begin hourly from 1 p.m. to 5 p.m, and run for approximately 30 minutes. Free entrance! 

  • Utdrag från Kulturförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Kulturförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturförvaltningen ansvarar för att invånare i länet får möta konst i olika miljöer, exempelvis på sjukhus och i kollektivtrafiken.

  • Utdrag från Skönhetsrådets yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Skönhetsrådets yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Skönhetsrådet är en kommunal instans som granskar detaljplaner och bygglovsärenden, så som arbetet med Lövholmen. De har som främsta uppgift att vara rådgivare åt kommunens myndigheter i frågor gällande konstnärliga och kulturhistoriska frågor, men kan även själva väcka ärenden.

  • Utdrag från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnds yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarar för många delar av den kommunala servicen i stadsdelen som Lövholmen ingår i.

  • Utdrag från BUMS (Barnens utemiljö i staden)s yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från BUMS (Barnens utemiljö i staden)s yttrande efter det första, tidiga samrådet

   BUMS (Barns utemiljö i staden) är ett nätverk av personer som i sin yrkesroll tidigare arbetat eller nu arbetar med barns miljö.

  • Utdrag från Länsstyrelsens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Länsstyrelsens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Länsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att de nationella målen ska visas i alla län. Länsstyrelsen fungerar som en länk mellan människor och kommuner i länet samt regering, riksdag och centrala myndigheter.

  • Utdrag från Miljöförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Utdrag från Miljöförvaltningens yttrande efter det första, tidiga samrådet

   Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska lev ai en frisk och hälsosam miljö. De arbetar med frågor som inomhusmiljö, trafikbuller, vattenfrågor, kemikalier, mathygien och luftföroreningar.

   Emile Zile – is an Australian artist, filmmaker and performer based in Amsterdam. He received a BFA degree from the Royal Melbourne Institute of Technology (Media Arts) Melbourne before relocating to Amsterdam in 2007 to commence an MFA degree at the Sandberg Institute. Building on a background of single-channel and performative video art, his current work focuses on portraiture, site-specific performance, short video and the use of the internet as a site for mourning, transgression and revelation. His body of work reflects a bleak humanism and dark wit, in the face of an ever-accelerating culture of image consumption and distribution.

   BUS Projects – Founded in 2001, BUS Projects is an Australian independent contemporary arts initiative that promotes the experimental fields of performance, sound art and spatial practice. In addition to its exhibition program in Melbourne, BUS Projects is committed to operating outside of traditional gallery contexts, developing exhibitions, events and performances off-site and within the public realm.