Ladda ner rapporten om Stockholm on the Move här!

Utställningen Stockholm on the Move stängde 24 mars 2013. En uppföljning av projektet är planerad och startar upp 2013 med ett genomförande 2015. En stor del av utställningen samlade olika aspekter av infrastrukturen: historia, överblick, hållbarhet, olika perspektiv och internationella utblickar. Rapporten om Stockholm on the Moves bakgrund och genomförande finns att ladda ner här.

Continue reading
  12791 Hits

Stockholm on the Move på Kulturfestivalen.

13 – 17 augusti, 18 – 22, Beridarebanan (vid Sergels Torg).

Art Walk är en konstutställning under Stockholms Kulturfestival som samlar och presenterar några av de gallerier, konstnärer och konstnärskollektiv som är verksamma i Stockholm. Utställningen berör temat ”Stockholm” på ett flertal olika sätt och visar på hur man kan använda det offentliga rummet kreativt. Under Art Walken visar Färgfabriken delar av Stockholm on the Move i samarbete med Platform Stockholm.

Stockholm on the Move är en utställning som visades på Färgfabriken hösten 2012 och våren 2013. Projektet både utmanade och tog ett helhetsgrepp om Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar när det gäller infrastruktur, stadsbyggnad och samhällsplanering. Platforms bidrag till Art Walk är en 5 meter lång grön skärm. Vem som helst, med en bärbar kamera, kommer att kunna fotografera bilder framför skärmen. Allmänheten får fritt använda bilderna på det sätt de önskar. Utöver den gröna skärmen kommer dock Platform tillhandahålla en online-databas där användarna kan ladda upp, dela eller lägga på filter till innehållet. Projektet är ett initiativ som undersöker hur kulturella organisationer kan underlätta allmänhetens deltagande genom att använda befintlig teknik och arkitektonisk infrastruktur.

Välkomna!

 

Continue reading
  11607 Hits