Nya riktlinjer från FHM - konsthallen stänger till och med 19 nov.

Med anledning av de nya skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten stänger konsthallen från den 30 oktober till den 19 november 2020. Vi följer utvecklingen noga och återkommer med information så snart som möjligt angående perioden från 20 oktober. Vi ser fram emot att så snart som möjligt välkomna besökare på ett tryggt och säkert sätt!
 
Det publika programmet Lyssna! - en dag om natur, identitet och konsumtion, som skulle ägt rum 7 november är framflyttat på obestämd tid.
 
Ta hand om er!

 

Continue reading
  8 Hits

Färgfabriken i samarbete med Nationalmuseum

Arkadien - Ett förlorat paradis

Visas på Nationalmuseum 17 september 2020–17 januari 2021

Fabriken. Utsikt från Waldemarsudde mot gamla Saltsjökvarn, Prins Eugen. Olja på duk. NM 4239

Färgfabriken och Nationalmuseum inledde ett samarbete våren 2019 med fokus på att utforska och vad den historiska och samtida konsten vittnar och lär oss om naturresurser och klimatpolitik. Erfarenhetsutbytet mellan dessa två institutioner tydliggör också behovet av samarbete mellan olika arbetsmetoder som aktivt kombinerar ett kritiskt och symbioiskt tänkande. Sist men inte minst handlar det om ett samarbete som uppstår ur den ömsesidiga nyfikenheten, respekten och ödmjukheten för varandras sätt att förstå och delta i samtiden.

Samarbetet mellan Färgfabriken och Nationalmuseum manifesteras på olika sätt. Nu till hösten 2020 genom utställningen Arkadien - Ett förlorat paradis på Nationalmuseum. Genom temat Hinterland har Färgfabriken valt verk i Nationalmuseums samlingar som knyter an till frågor om naturresurser och klimatpolitik. Temat Hinterland vidareutvecklas av Färgfabriken genom undersökningsprogrammet och utställningen Symbiosis våren 2021.

Utställningen Arkadien – Ett förlorat paradis handlar om verklighetsflykt och en evig längtan bortom civilisationen. Den belyser myt, dikt och kärleksberättelser och ställer frågor om människans roll i naturen – då och nu. Motiven är landskap och natur, men om man tittar närmre går det även att upptäcka episoder hämtade från sagor och litteratur som utspelar sig i gläntorna.

De mer idébaserade diskussionerna kring människa och landskap fördjupas i utställningen genom ett samarbete med Färgfabriken. Utställningen lämnar här Arkadien för att undersöka det industrialiserade samhällets relation till naturen på temat hinterland. Ett antal verk ur Nationalmuseums samlingar av konstnärer som Prins Eugen, Axel Sjöberg och Anna Boberg diskuteras och visas utifrån samtida diskussioner om naturresurser, urbanisering och klimatfrågor. Här visas också samtida bilder av fotografen Suvra Kanti Das från Bangladesh.

Foto av Suvra Kanti Das

Till utställningen ges en rikt illustrerad publikation ut som presenterar temat Arkadien ur olika perspektiv. Författare är Martin Olin, Anna Blennow, Helen Langdon, Daniel Prytz och Daniel Urey (Färgfabriken). Malte Persson bidrar med dikten Aeneas i Arkadien som är en poetisk kommentar till utställningens bilder och teman och som publiceras för första gången.

 

Continue reading
  320 Hits