Blogg för verksamheten - osorterad

Konstnärer måltavlor i militärkuppen.

Färgfabriken har under många år arbetat med projekt med kulturell inriktning i Myanmar. Vi är därför väldigt oroade för säkerheten för alla de som vi samarbetat med under åren. Många av dem tar stora personliga risker för att de ställer självklara krav på att det demokratiska systemet och folkets röster respekteras, att deras ledare släpps fria och ett stopp på militärdiktaturen. Färgfabriken stödjer deras kamp och fördömer det fruktansvärda våld som många av demonstranterna utsätts för av militären.

Bilden kommer från instagramkontot @raise3fingers, som beskriver sig själva:

"We are a collective of artists and creatives in Myanmar, bringing the fight to the streets and to the airwaves, using art to project our nation’s voice and to scream hope.  Artists and allies - we want you to raise three fingers for human rights, freedom and democracy with us!
#ThreeFingers #FightWithArt #WhatsHappeninginMyanmar"

Vill du veta mer om konstnärlig frihet och hur den kränks och hotas världen över, se organisationen Freemuse, https://freemuse.org, som varje år ger ut rapporten ”The state of artistic freedom”.

 

 Konstnärer måltavlor i militärkuppen.

Denna text är en bearbetad och förkortad version av en text skriven av Jan Axel Nordlander för Dala-Demokraten. Nordlander var Sveriges ambassadör i Burma (numera Myanmar) under den tidigare militärregeringen och är en mångårig medarbetare i Färgfabrikens internationella program New Urban Topologies.

Det pågår en militärkupp i Myanmar, som tidigare kallades Burma. Den demokratiskt valda statskanslern / premiärministern Aung San Suu Kyi har arresterats tillsammans med minst 2 000 andra medlemmar i hennes parti, NLD, och andra som protesterat mot kuppen. De senaste dagarna har militären skjutit mer än 70 personer till döds. Men det pågår också en motrevolution. I 310 townships (ungefär kommuner) över hela landet demonstrerar ungdomar, stödda av strejkande arbetare och servicepersonal, ja t.o.m. av avhoppade poliser. Varje kväll ställer sig tiotusentals vanliga medborgare i fönster och på balkonger och hamrar på sina kastruller och grytlock för att förkunna att de inte accepterar militärstyret.

Konstnären Kolatt, som ställde ut på Färgfabriken 2016, på gatan i Yangon

Mina vänner i Myanmar skickar bilder och korta texter via sociala media. En skådespelare arresteras, två poeter skjuts ihjäl. En ung pojke dödas i Mandalay, hans kompisar tänder ljus vid hans porträtt i Yangon. Flera bilder är så otäcka att de censurerats av Facebook, t.ex. de som visar ungdomar som skjutits i huvudet. Unga konstnärer tillverkar skyltar, klär sig i symboliska och provokativa kläder, sjunger protestsånger. En utlänning bosatt i Yangon deltar i en insamling till våldsoffren och skriver: ”Det finns ett starkt kamratskap och ömsesidigt stöd som vuxit fram ur krisen och militärvåldet. Det är vackert och inspirerande när ungdomarna förenas, protesterar och slåss för sin frihet men också hittar humor i mörkret”.

Myanmar har haft militärdiktatur tidigare, i 60 år, så befolkningen vet precis vad det innebär i form av förtryck, förföljelser, övergrepp och frihetsberövanden. De vägrar acceptera en återupprepning.

Landets styrelse har trots demokratiska val egentligen aldrig blivit civil. Militären kontrollerar en tredjedel av parlamentsplatserna och tillsätter alla nyckelministrar. Bara under februari noterades 89 väpnade incidenter i gränsområdena medan 3 000 personer drevs på flykt från delstaterna Shan och Karen. Ingen vet vad som nu pågår i den av militären redan härjade och brända Arakanstaten som bebos av det diskriminerade muslimska rohingyafolket.

Demonstrationerna mot kuppen har också medfört ett brott mot gamla tabun. Kvinnorna spelar en förgrundsroll i manifestationerna och HBTQ-personer upplever en frigörelse. Den burmesiska ungdomen har inspirerats av resningarna i Hong Kong och Thailand. 

Armén kommer att till varje pris vilja slå vakt om sina ekonomiska förmåner. Men om det folkliga upproret håller ut och stöds av hårda ekonomiska sanktioner från USA och EU så kan det ännu förhindras att Myanmar återfaller i militärdiktatur.

Jan Axel Nordlander

Kolatt framför protestmålning

 

Continue reading
  1704 Hits

Kulturens roll i klimatomställningen

Projektet Lyssna rör sig kring frågor "om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor". Vad menar vi med det?

För att kunna vända de negativa effekterna på klimatet behövs inte bara kunskap, utan också ett arbete med att utforska och förstå hur siffror och fakta hänger samman med våra liv och våra känslor. Först då kan man börja behandla känslan av sorg för det som kanske är förlorat, men det ger också möjlighet att finna nytt hopp.

Vi behöver alla navigera i ett överflöd av information och kunskap, och "vet" en massa saker men inte alltid hur kunskapen kan integreras i vardagen eller hur den kan förstås i ett större perspektiv. Klimatkrisen måste göras till vår egen, alla måste hitta sätt att förhålla sig till den. Alltså måste vi tänka och förstå med hela vårt medvetande, inte bara intellektuellt utan även genom våra känslor och genom olika sinnen.

Lyssna är ett litet steg på vägen mot en ny klimatförståelse, där det ingår att förändra sitt perspektiv från att betrakta jaget och människan som överordnad naturen, till att se oss som en del av naturen. Det är ett arbete som kräver möten över olika gränser och i olika typer av sammanhang.

Här kan vi som kulturaktörer ha en viktig roll. Konstnärliga metoder och uttryck ger verktyg att låsa upp vår föreställningsförmåga. Vi kulturaktörer kan också lära oss mycket av varandra och hur vi på olika sätt har närmat oss frågorna, både praktiskt och filosofiskt.

I februari har därför Färgfabriken med projektet Lyssna medverkat i både det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, genom Svenska postkodstiftelsen, och i Acclilmatize - Ett symposium om museernas roll i omställningen till en hållbar framtid,  arrangerat av Moderna Museet och Mistra Environmental Communication.

Vi tackar arrangörer, medverkande och åhörare för fina samtal och nya perspektiv.

 

Du kan ta del av båda programmen i efterhand:

Postkosdstiftelsens program på folk och kultur: Klimathot och miljöutmaningar – vilken roll kan kulturen spela?

Moderna museets program Acclimatize: Acclilmatize

Continue reading
  1174 Hits