Just nu hänger vi om i konsthallen. Välkomna på vernissage 6 maj: Full Speed Ahead - en retrospektiv utställning med Mariannne Lindberg De Geer!

Kaféet har öppet som vanligt tis–sön 11–16.

Expanded Societies

– om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen

Lundal Seitl web

Under 2017 kommer projektet Expanded Societies synas alltmer på Färgfabriken. Projektet handlar om digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen. Som en del av projektet är Färgfabriken värdar för en del av festivalen VR SCI FEST som hålls på flera platser i Stockholm 12-14 maj. Festivalen lyfter fram Virtual Reality som medium och vilken betydelse det börjar få för vetenskap och som kommunikationsmedium. Se mer på www.vrscifest.com/

Seminarium 11 maj kl 13–16
Den 11 maj kommer vi att hålla ett seminarium som fokuserar på hur Virtual Reality används som medium för berättande och hur vi kopplar emotionellt mot mediet. Talare annonseras inom kort.

Parallellt med seminariet visar vi utställningar med Anastasios Logothetis och Lundahl & Seitl samt ett program VR filmer från festivalen VR SCI FEST.

Logothetis web

Anastasios Logothetis: Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop 11–21 maj
Anastasios Logothetis kommer att visa videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop i projektrummet på Färgfabriken. I verket blandar Logothetis skulpturala objekt med videoprojektioner. Skulpturerna i lera skapar fysiska rum som i sin tur är portaler in i olika virtuella undervattensvärldar. Om vi ser skulpturerna som konkreta och torra objekt är de virtuella tilläggen dess motsatser där drömmens blötdjur tar plats. Det är naturligtvis en konstnärlig vision, men speglar också ett förhållande mellan digitala och fysiska världar. Det är två världar som alltmer smälter samman och som det börjar bli svårt att skilja åt. Det gäller såväl i praktiken som i teorin. Sambandet och det ömsesidiga beroendet mellan de fysiska och de virtuella världarna är så pass starka.

Lundahl & Seitl: Presentation av New Originals 11–14 maj
Christer Lundahl och Martina Seitl rör sig mittemellan bildkonsten och koreografin och skapar visuella upplevelser som suggereras fram genom andra sinnen än just synen. Ljus, ljud, beröring och upplevelsen av att röra sig i ett rum är viktiga delar i upplevelsen av deras verk.

De är under våren 2017 aktuella med en utställning på Kunstmuseum Bonn i Tyskland. Besökaren får där uppleva några av målningarna och skulpturerna i museets samling genom synkroniserat ljus och ljud, SMS och kopior av verken och framför allt med andra sinnen än synen. En mindre variant av deras verk i Bonn kommer att visas på Färgfabriken. Frågorna som Lundahl & Seitl ställer handlar om hur vi tänker i bilder, hur bilder skapas, hur bildminnen fungerar. Går dessa bilder att kontrollera och manipulera? I så fall, vad betyder det?


 

Plats & tid

Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1

11 maj kl 13–16 seminarium 
11–21 maj Anastasios Logothetis
11–14 maj Lundahl & Seitl 
12–14 maj VR SCI FEST

Kontakt

Anders Bergmark, partners
Björn Norberg, curator
Emilia Rosenqvist, projektledare

I samarbete med:

VR SCI FEST
White arkitekter
KTH